LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
history.png
XEM TẤT CẢ
2019
Forum Địa điểm ăn uống.
2017
Tổng số lượng followers của các fanpages do Địa điểm ăn uống sở hữu đã đạt đến con số hơn 8 triệu.
2014
Dịch vụ food delivery của Lixi đã đạt được con số hơn 7,500 đơn hàng mỗi ngày.
2010
Forum Địa điểm ăn uống
Tin tức
Tuyển dụng
Đối tác